Archive for the 'ekonomi' Category

Länkdump 10 januari 2008

10 januari 2008

Länkdump 10 januari
(överblivet julgodis och annat)

Old Soviet Christmas card collection

the nonist: Fa la la la la

Audiolemon: Santa Claus conquers The Martians

Guardian: The Locked Room Mystery mystery
Julnovell om ”The Locked Room Mystery mystery” av Jasper Fforde

Mind Hacks: Kids’ letters to Santa as advertising psychology study
”The Relationship Between Television Advertising, Children’s Viewing and Their Requests to Father Christmas.”

BLDGBLOG: Religion by satellite
”Australian artists The Glue Society have put together a series of altered satellite views showing what certain Biblical events would have looked like if seen via Google Earth.”

Reuters: Come to Jerusalem, see the messiah
”For some who come on a visit, the religious energy is enough to make them recite scriptures on the street or claim to be King David or Jesus.

The phenomenon is known as the Jerusalem Syndrome, though psychiatrists disagree whether it can affect otherwise healthy people, or causes only those predisposed to psychoses to believe they have seen the Messiah.”

New York Times: St. Nick in the Big City
”There may be more icons surviving for Nicholas alone than for all the other saints of Christendom put together. So what happened to him? Where’s the fourth-century Anatolian bishop who presided over gift-giving to poor children? And how did we get the new icon of mass consumerism in his place?”

Ars Technica: US and UK have become ”endemic” surveillance societies

Youtube: The BRAICIN
Do-it-yourself-dator-hjärn-interface, i några få enkla steg. (via Omnibrain)

Youtube: Richard III
”Peter Sellers doing his version of Laurence Olivier’s version of ‘Now is the winter of our discontent’ through The Beatles’ ”A hard day’s night” version.”

3QD: The Peace Process Delusion
”A serious pandemic of delusion is gripping the world. Ground Zero for the spread of this scourge was in Annapolis, Maryland in late November. Within hours, millions of otherwise intelligent people started exhibiting the symptoms of this horrible affliction: uncontrollable optimism, abrupt failure of reasoning, oblivious disregard of reality, and a deeply religious faith in a fictional ‘Peace Process’ that will be the New Messiah that will deliver the world from all evil.”

3QD: Kant Attack Ad
”Don’t blame me, I voted Nietzsche”

Guardian: Enemies of thought
”It is probably the most negative book review ever written. Or if there is a worse one, do let me know. ‘This book runs the full gamut from the mediocre to the ludicrous to the merely bad,’ begins Colin McGinn’s review of On Consciousness by Ted Honderich. ‘It is painful to read, poorly thought out, and uninformed. It is also radically inconsistent.'”

FSM: FSM’s Second Annual ‘America’s Most Dangerous College Courses’
”The professor doesn’t use his course just to brainwash his students into the thrills of Socialism and Communism; he uses his course to routinely demean conservatives. Dreier orders students to read far Left publications like The American Prospect.”

10 Zen Monkeys: Miracles
”I can give you, as a 10-year veteran, my five counter-intuitive and probably immoral success secrets.

1. Self promote

2. Steal

3. Don’t Lie

4. Hate your enemies, but love your rivals.

5. Do less.”

New Yorker: Twilight of the books
”In 1937, twenty-nine per cent of American adults told the pollster George Gallup that they were reading a book. In 1955, only seventeen per cent said they were. Pollsters began asking the question with more latitude. In 1978, a survey found that fifty-five per cent of respondents had read a book in the previous six months. The question was even looser in 1998 and 2002, when the General Social Survey found that roughly seventy per cent of Americans had read a novel, a short story, a poem, or a play in the preceding twelve months.”

New Yorker: The Conciliator
Lång New Yorker-profil om Barack Obama.

London Review of Books: Cityphilia
”A well-run bank is a machine for making money. The basic principle of banking is to pay a low rate of interest to the people who lend money, and charge a higher rate of interest to the people who borrow money.”

Smashing Magazine: Innovative Designs and Devices

Annonser

Lagbrott

30 oktober 2007

Sex, droger och mormoner – Slate publicerade tidigare i oktober en artikelserie om lagar och lagöverträdelser i USA av Columbia-professorn Tim Wu. Det låter kanske torrt:

This series explores the black spots in American law: areas in which our laws are routinely and regularly broken and where the law enforcement response is … nothing.

…men innehållet spänner mellan allt från den tunna gränsen mellan narkotika och medicin, porr, upphovsrätt och en av de mest kriminella grupperna i USA: nämligen amish. (Barnarbetskraft, skolplikt, rykten om övergrepp mot barn, ingen belysning hästdragna vagnar – listan på lagbrott är lång och varierad.)

Läs, och man kan undra vilka de motsvarande gråzonerna är i Sverige. (En bok med liknande tema är Eric Schlossers Reefer Madness som kom för ett par år sedan, som också den är mycket läsvärd.)

Slate: American Lawbreaking

Länkdump 2 juli

2 juli 2007

 

CIA Brainwashing report

CIA: Freedom of Information Act Search Engine
Det gömmer sig mycket godis i CIA:s nyöppnade arkiv. Från favoriter som Iraq’s continuing programs for weapons of mass destruction och CIA and Guatemala assassination proposals 1952-1954 till USSR: Media report multitude of ufo sightings. Nyfiken på vad de skrivit om Sverige? Klicka på länken ovan.

Danah Boyd: Viewing American class divisions through Facebook and MySpace
Nätantropologen Danah Boyd skriver om socialt beteende, klassklyftor, estetik och beteende på MySpace och Facebook. Läsvärt för den som någonsin besökt en MySpace-sida.

The New Republic: Reshuffling the deck chairs on the National Review cruise (gratis registrering krävs)
Underhållande reportage om vad som sägs och tänks på en kryssning för ultrakonservativa:

I adjust and stiffly greet the first man I see. He is a judge, he tells me, with the craggy self- important charm that slowly consumes any judge. He is from Canada, he declares (a little more apologetically), and is the founding president of ”Canadians Against Suicide Bombing.” Would there be many members of ”Canadians for Suicide Bombing?” I ask. Dismayed, he suggests that yes, yes there would.

London Review of Books: Our Second Biggest Mistake in the Middle East
Lång essä/bokrecension om situationen i Israel/Palestina. Nödvändig läsning för den som vill förstå bakgrunden till striderna mellan Fatah och Hamas nyligen.

New York Times: Kiss and make up – Reading Judas
Jag har skrivit om Judas-evangeliet tidigare. Nu har Reading Judas kommit ut och New York Times har en lång och tankeväckande recension, både om Judas roll i evangelierna och om martyrskapets betydelse för kristendomen.

The Becker-Posner Blog: Intelligence and Leadership
Richard Posner skriver om att intelligensens betydelse för ledarskap är överskattad, varför så är fallet, och vad som behövs istället:

[I]t may not be possible to use step-by-step, logical reasoning to solve the problems laid at the feet of the occupant of a job like secretary of defense or secretary of state or national security adviser. Such questions as what to do in Vietnam or what to do in Iraq do not lend themselves to rigorous analysis because there is not enough information to analyze. Intelligence is not designed for coping with situations that are not complex, but rather are profoundly uncertain. Having great information-processing skills is not worth a lot if you have no reliable information.

(från Kommenterat)

Varning: Bostadsrätter kan orsaka arbetslöshet och konservatism

11 juni 2007

Den som hamnat i sällskap med folk som nyligen köpt bostad vet vad som väntar: en oändlig diskussion om kvadratmeterpriser, räntor, budgivning, besiktning och så vidare. Nyblivna föräldrar kan åtminstone skylla sitt beteende på hormoner och sömnbrist, men att lyssna på en diskussion om procentsatser på bostadslån är lika intressant som att läsa Övertorneås telefonkatalog.

Om detta vore enda effekten av bostadsköp kunde man kanske leva med det, eftersom det i normala fall är en övergående fas (åtminstone tills det blir aktuellt med stambyte, eller gud förbjude, köksrenovering).

Men det visar sig att bostadsägande ökar arbetslösheten. I artikeln nämns Detroit, men samma effekt kan ses i exempelvis Norrland: säljer man sitt hus riskerar man att att ändå inte få något jobb (speciellt om man är äldre eller tillhör en oattraktiv grupp på marknaden), och då har man i ett slag både höjt sina omkostnader utan att för den delen få ett jobb. För man får nödvändigtvis inte särskilt mycket för ett hus på landsbygden, jämfört med vad boende kostar i en region med en het arbetsmarknad. Och då är värdet av att äga sin bostad snarare en fälla än en tillgång.

Inte nog med det – musikern och artisten Momus ser ett samband mellan konservatism och att äga sin bostad. I Sverige kan man definitivt se effekterna: locka med omvandling av allmännyttan och vem som helst kan dras med.

Man kan vara tveksam till Momus slutsatser på en så pass tunn grund av data, men nog förklarar hans teori Göran Perssons politik 2004-2006?

Dagens nödvändiga blogginlägg, #2

2 mars 2007

Efter åratal av diskussion har det nu kommit ett förslag om sänkt skatt för hushållsnära tjänster i Sverige. Föga förvånande rycker svensk vänster ut på bred front och vänsterpartiets Josefin Brink kommer med en sågning:

 Skattereduktionen på hushållstjänster är inte den största skattesänkningen regeringen lanserat, men en av de mest ideologiskt tydliga.

Den ideologiska grunden ser ut då här:
1. Offentlig verksamhet är av ondo, privat är av godo.
2. De lågavlönades arbete är för dyrt.
3. Män ska inte befatta sig med hushållsarbete.

Man må tycka vad man vill om den moraliska aspekten – om folk ska städa hemma eller om de ska kunna hyra andra att göra det – men att den ekonomiska aspekten är ett starkt argument mot går inte att komma ifrån.

Detta är en skattesänkning som främst kommer att gynna en liten grupp, som dessutom inte visat sig särskilt villig att betala vita löner, även om de har råd. (Se Maria Borelius.)

Det blir intressant att se om någon kommer med ett välformulerat svar på frågan om inte samma skattepengar gör större nytta i vården eller skolan, speciellt när de låga lönerna där gör det svårt att hitta kvalificerad personal.

Josefin Brink: Låt dem städa de egna dassen!

Dagens nödvändiga blogginlägg, #1

2 mars 2007

Approximationer har ett långt och läsvärt inlägg om Världsbanken och mått på fattigdom:

 För att förstå problemet med Världsbankens siffror rekomenderar jag läsning av rapporten How not to count the poor av Sanjay G. Reddy, and Thomas W. Pogge, båda forskare vid Columbia University. Reddy och Pogges tre huvudpunkter är, enkelt sammanfattade:
1. Världsbanken använder en godtycklig fattigdomsgräns som saknar förankring i människors verkliga behov.
2. Världsbanken tillämpar en omräkning mellan olika länders av köpkraft som varken är tydligt definierad eller lämplig för att mäta fattigdom eller jämförbar över tiden.
3. Världsbanken extrapolerar utifrån begränsade data och skapar därigenom en illusion av precision där beräkningarna i själva verket bygger på en mängd antaganden.

Approximationer: Bortom Världsbankens Lützendimma

Uppskjutning

7 december 2006

Via Marginal Revolution får vi veta att det kan vara rationellt att göra saker i sista minuten:

Though work-smoothing may sound appealing, we all know that it never happens to the ideal degree. Part of this is certainly due to decision-making myopia. But is it possible that there is also a rational component to our procrastination habits?

The Phoenix Online: An economic study of procrastination

För den som inte vill vara fullt lika rationell så har Salaryscout tips för vad man kan göra för att vara produktiv:

  1. Write down what needs to be accomplished
  2. Break tasks down into the smallest unit possible
  3. Prepare your environment for productivity
  4. Start with the quickest/easiest tasks first
  5. Set small, medium, and long term goals
  6. Only work on one task a time

Salaryscout: How to be ultra productive

Det rationella djuret

20 november 2006

Oh, shame to men! devil with devil damn’d
Firm concord holds, men only disagree
Of creatures rational.

John Milton, Paradise Lost. Book ii, Line 496.

Milton Friedman är död. Friedman var onekligen en av nationalekonomins giganter, och hans teorier om den oregulerade marknadens överlägsenhet har påverkat ekonomisk politik över hela världen.

Devisen att man inte ska tala illa om de döda har präglat kommentarerna i svensk media. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och samla några kommentarer från annat håll än det rent biografiska eller det klassiskt ekonomiska.

Jonah Lehrer på Scienceblogs har ett inlägg om ekonomi och rationalitet (eller kanske snarare människors brist på det). Worldchanging har en kommentar om företagens sociala ansvar, något som Milton Friedman motsatte sig.

Det är uppenbart för den som studerat den minsta psykologi, sociologi eller antropologi att människor är långtifrån de rationella agenter som Milton Friedman och neoklassisk ekonomi förutsätter, och det är alltså inte förvånande när teorierna inte fungerar när de testas i verkligheten. (Se: den avreglerade elmarknaden i Sverige, Världsbankens och IMF:s insatser för tredje världen, börsens uppenbart orationella språng som inte fångas i någon klassisk teori, och det faktum att de skandinaviska länderna klarar sig bättre ekonomiskt och socialt än länder med lägre skatt, tvärtemot teorierna.)

Det börjar förvisso dyka upp alternativ till traditionell ekonomi (som post-autistisk ekonomi, kognitiv ekonomi i Kahneman och Tverskys anda, och större insikt i att det krävs mer än avregleringar för att en marknad ska fungera). Ytterligare ett exempel är Philip Balls kritik av klassisk ekonomi i Financial Times (ett svar finns i Mark Thomas blog, med läsvärda diskussioner i kommentarerna). Och när en tidning som Wall Street Journal har en artikel om den ökande ojämlikheten i USA kan man fråga sig om inte något börjar hända i synen på ekonomi; för förutspåelserna om ökad välfärd åt alla via en avreglerad ekonomi har knappast slagit in, trots politik i den riktningen.

Men fortfarande domineras politisk ekonomi av relativt enkla modeller där man förutsätter att avreglering leder till effektivare marknader, i linje med vad som presenteras på grundkurser i ekonomi (och det finns åtskilligt med forskning som visar att ekonomistudenter blir mer själviska än andra). Problemet är kanske inte att dagens beslutsfattare läser ekonomi, utan att de läser för lite ekonomi – en eller två terminers studier som räcker för få de grundläggande teorierna klara för sig, men utan att de får insikt i dessas brister och begränsningar.